Təmir işləri

  • İstənilən inzibati, ictimai və şəxsi obyektlərin, ofislərin və mənzillərin təmiri;

  • Mütəxəssislər tərəfindən smetanın hazırlanması;

  • Mütəxəssislərin baxışı və konsultasiyası;

  • Təmir işlərinin aparılması;

  • Təmir işlərinin sığortalanması

  • Təmirdə istifadə olunan materiallar haqqında ətraflı məlumatın və zəmanətin verilməsi;

  • Təmir layihəsinə tam nəzarət.